Permulaan Perniagaan Milik Tunggal/Perkongsian

Permulaan Perniagaan Milik Tunggal/Perkongsian

Perniagaan meliputi tiap-tiap bentuk tred, perdagangan, pekerjaan, profesion, atau aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan bagi maksud-maksud mendapat keuntungan, tetapi tidak meliputi apa-apa jawatan atau penggajian atau apa-apa pengusahaan amal atau apa-apa kerja yang dinyatakan dalam jadual di bawah peruntukan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan Kaedah-kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957.

Dua (2) bentuk perniagaan:

Perniagaan Tunggal – Perniagaan dimiliki sepenuhnya oleh seorang (1) pemilik

Perniagaan Perkongsian – Perniagaan dimilki oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang dan tidak melebihi dua puluh (20) rakan kongsi

Bagaimana untuk mendaftarkan perniagaan tunggal & perkongsian?
……………………………………………………………………………….

1. Pemilik perniagaan atau orang yang bertanggungjawab hendaklah mendaftarkan perniagaan (pemilik tunggal/perkongsian) tidak lewat 30 hari dari tarikh permulaan perniagaan.
2. Pendaftaran boleh dibuat dimana-mana kaunter SSM atau secara dalam talian melalui perkhidmatan Ezbiz Online di ezbiz.ssm.com.my.
3. Lengkapkan Borang Pendaftaran Perniagaan Baru (Borang A) . Rujuk Panduan Pendaftaran Perniagaan

Perniagaan boleh didaftarkan menggunakan nama sendiri atau nama tred
(i) Nama sendiri – Perniagaan yang menggunakan nama sendiri seperti di kad pengenalan tidak perlu membuat permohonan kelulusan nama
(ii) Nama Tred – Lengkapkan Borang Permohonan Kelulusan Nama Perniagaan (Borang PNA.42). Rujuk Panduan Permohonan Nama Perniagaan.

4. Kelulusan nama perniagaan tertakluk kepada Kaedah 15, Kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957.
5. Pendaftaran baru perniagaan boleh boleh dibuat bagi jangkamasa satu (1) tahun dan tidak melebihi lima (5) tahun pada setiap pendaftaran.

Siapa yang boleh menghantar permohonan?

Pemilik Perniagaan/Semua rakan kongsi

Berapa yuran yang dikenakan?

Nama tred – RM60 setahun
Nama sendiri – RM30 setahun
Cawangan – RM5 setahun bagi setiap cawangan

Bila Sijil Pendaftaran Perniagaan diperolehi?

1 jam dari masa bayaran

Kesahihan perakuan pendaftaran perniagaan

Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 Kesahihan Perakuan Pendaftaran Perniagaan yang Dikeluarkan Menggunakan Kertas A4

:- Sumber SSM

Get Free Email Updates!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to AWeber ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Free Email Updates
[isi maklumat dibawah untuk mendapatkan ebook PERCUMA tentang 10 cara mengurangkan tax individu dan perniagaan]
We respect your privacy.
WhatsApp chat