Khidmat Syarikat

Kami Bangga Menjadi Setiausaha Anda - MCR

Nak lantik syarikat setiausaha, akauntant dan auditor? Nak syarikat setiausaha, akauntant dan auditor di satu tempat? Syarikat setiausaha sedia ada lambat atau tidak menjalankan tugas walau dibayar? Ingin syarikat setiausaha, akauntant dan auditor yang berpengalaman dan membantu?

Anda kini berada di tempat yang betul....Bagaimana??? Kami merupakan sebuah syarikat setiausaha berpengalaman hampir 30 tahun menjalankan syarikat setiausaha dan kini meluaskan lagi perkhidmatan kepada menyediakan khidmat penyediaan akaun dan audit seperti berikut:

khidmat daftar syarikat

KHIDMAT SEKRETARIAL SYARIKAT

Seksyen 139(1) Akta Syarikat 1965 mewajibkan kepada setiap syarikat untuk melantik minimum seorang setiausaha syarikat yang merupakan salah seorang ahli badan professional atau yang dilantik oleh SSM. Di Malaysia, kebiasaannya pengarah akan melantik syarikat setiausaha yang menjalankan khidmat sekretarial kepada lebih dari sebuah syarikat.

KHIDMAT PENYEDIAAN LAPORAN AKAUN

Seksyen 167 AKTA SYARIKAT 1965 menghendaki setiap syarikat untuk menyimpan rekod perakaunan yang lengkap di alamat berdaftar atau tempat-tempat lain yang sesuai. Rekod perakaunan sesebuah syarikat mestilah boleh diakses oleh mana-mana pegawai syarikat tersebut. Setelah tamatnya tahun perakaunan, rekod yang sama akan digunakan oleh juru audit  bagi tujuan mengaudit syarikat tersebut.

buat audit

KHIDMAT PENYEDIAAN LAPORAN AUDIT

Seksyen 169 AKTA SYARIKAT 1965 mewajibkan setiap syarikat dan pengarahnya untuk membentangkan satu laporan audit syarikat dalam mesyuarat agung tahunan (AGM) mereka. Untuk tujuan itu, syarikat perlu melantik juruaudit mereka untuk menyediakan laporan tersebut dan ianya perlu diserahsimpan bersekali dengan laporan tahunan syarikat ke SSM pada setiap penghujung tahun.

Get Free Email Updates!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to AWeber ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Free Email Updates
[isi maklumat dibawah untuk mendapatkan ebook PERCUMA tentang 10 cara mengurangkan tax individu dan perniagaan]
We respect your privacy.
WhatsApp chat