Penubuhan Yayasan

PAKEJ PENUBUHAN YAYASAN KAMI ADALAH SEPERTI BERIKUT:

  • 2 Set Carian Nama Syarikat di SSM
  • 2 Set Draft Kertas Kerja Penubuhan
  • 2 Set Pengesahan Dokumen Oleh Pesuruhjaya Sumpah
  • 2 Set Pengesahan Dokumen Oleh Setiausaha Syarikat
  • 3 Kali Urusan Penubuhan & Permohonan kelulusan Menteri di SSM
  • 5 Set Dokumen Lengkap Syarikat
  • 1 Set Sijil Saham Syarikat
  • 1 Set Penyediaan & Penggunaan Surat CTC Ekspress ke SSM
  • 1 Set Buku Daftar & minit beserta kemaskini

PERCUMA!! 

  • Khidmat Konsultansi Penubuhan

(tiada bayaran tersembunyi)


:: Khidmat pos dokumen ke tempat anda disediakan dengan bayaran tambahan

HUBUNGI :  012-7770443

*   Harga tidak termasuk cukai kerajaan.

Menurut Wikipedia, “Sebuah yayasan merupakan pertubuhan bukan untung yang sah di sisi undang-undang. Yayasan mungkin juga dan biasanya mempunyai tujuan beramal. Pertubuhan bukan untung jenis ini mungkin sama ada memberikan dana atau menyokong organisasi lain, atau menyediakan sumber tunggal bagi aktiviti-aktiviti amalnya.” Namun begitu, menubuhkan yayasan bukanlah sebuah tugas yang mudah. Menubuhkan yayasan boleh menjadi satu perihal yang membebankan dan mengelirukan.

Langkah-Langkah Penting

Bagi menubuhkan sesebuah yayasan, beberapa langkah hendaklah diambil terlebih dahulu. Antara langkah tersebut termasuklah memohon kelulusan Menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan (KPDNKK) bersama kertas kerja yang lengkap dan diserahkan ke SSM terlebih dahulu untuk pertimbangan. Sekiranya dipersetujui dan diluluskan oleh menteri, satu sijil akan dikeluarkan untuk menandakan proses penubuhan yayasan boleh diteruskan.

Keperluan Utama

Antara beberapa perkara yang perlu diambil kira dalam penubuhan yayasan ialah carian nama syarikat di SSM. Hal ini penting kerana nama untuk sesebuah yayasan hendaklah unik dan tidak boleh sama dengan yayasan atau organisasi yang lain. Selepas itu, kertas kerja untuk penubuhan hendaklah dilakukan dan disempurnakan. Terdapat beberapa dokumen yang perlu disahkan oleh beberapa pihak seperti Pesuruhjaya Sumpah, Setiausaha Syarikat dan sebagainya.

Keperluan Tambahan

Sesebuah yayasan seharusnya akan mendapat satu set sijil saham syarikat dan penyediaan dan penggunaan surat CTC Ekspress ke SSM. Selain itu, sesebuah yayasan juga hendaklah mempunyai 1 set buku daftar dan minit berserta kemaskini.

Jalan Penyelesaian

Jika kesemuanya hendak dilakukan buat kali pertama tanpa ada pengetahuan dan pengalaman, ternyata perkara sebegini akan menjadi sukar dan barangkali boleh mematahkan semangat sesetangah orang. Walau bagaimanapun, terdapat cara mudah untuk menyelesaikan masalah sebegini; antaranya ialah mengupah pihak yang berpengalaman untuk menguruskan semuanya.

Sebagai contoh, daftarsyarikat.my menawarkan pakej lengkap untuk pendaftaran yayasan dari awal sehingga terbinanya sebuah yayasan dengan lengkap. Mereka tidak mengandungi sebarang bayaran tersembunyi malah mereka turut memberi khidmat konsultansi penubuhan berserta cop getah secara percuma. Anggaran untuk tempoh permohonan pakej ini adalah 30 hari bekerja. Sekiranya anda ingin menggunakan khidmat pos dokumen ke tempat anda, khidmat tersebut disediakan dengan bayaran tambahan.

Get Free Email Updates!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to AWeber ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Free Email Updates
[isi maklumat dibawah untuk mendapatkan ebook PERCUMA tentang 10 cara mengurangkan tax individu dan perniagaan]
We respect your privacy.
WhatsApp chat