Borang DPSB (2)

Borang DPSB (2)

  • Sila isikan borang dibawah dengan sempurna untuk memudahkan kami memprosesnya. Tanda (*) adalah ruangan yang wajib diisi.
  • BAHAGIAN1 : Maklumat Syarikat

  • BAHAGIAN 2 : Maklumat Pengarah

  • SIla upload salinan kad pengenalan atau passport semua pengarah samada yang pernah dinyatakan dlm borang sebelum ini atau tidak. Jika terdapat penarikan diri oleh pengarah dlm borang sebelum ini, sila nyatakan dalam bahagian pesanan di akhir borang ini.
  • BAHAGIAN 3: Maklumat Pemegang Saham

  • Bahagian ini hanya perlu diisi jika terdapat nama pemegang saham yang berbeza dari pengarah syarikat. Jika tiada, SILA BIARKAN KOSONG.
  • BAHAGIAN 4: Maklumat Akaun Bank Syarikat

  • BAHAGIAN 5:Pilihan Tambahan

 

Pengesahan